viernes, 28 de agosto de 2009

Bula Cum Ex Apostolatus officio en Latín

Constitutio Cum ex apostolatus
(15 febr. 1559) (*)
PAULUS PAPA IV
PAULUS EPISCOPUS,
Servus Servorum Dei. Ad perpetuam rei memoriam.


Cum ex apostolatus officio Nobis, meritis licet imparibus, divinitus credito, cura Dominici gregis Nobis immineat generalis, et exinde teneamur pro fideli illius custodia, et salubri directione, more vigilis Pastoris, assidue vigilare, et attentius providere, ut qui hac aetate, peccatis exigentibus, propriae prudentiae innitentes scientius, et perniciosius solito contra orthodoxae fidei disciplinam insurgunt, et superstitiosis, ac fictitiis adinventionibus sacrarum Scripturarum intelligentiam pervertentes, Catholicae Ecclesiae unitatem et inconsutilem Domini tunicam scindere moliuntur, ab ovili Christi repellantur, nec magisterium erroris continuent, qui discipuli veritatis esse contemnunt.

§ 1. Nos considerantes rem huiusmodi adeo gravem, et periculosam esse, ut Romanus Pontifex, qui DEI, et Domini Nostri IESU CHRISTI vices gerit in terris, et super gentes, et regna plenitudinem obtinet potestatis, omnesque iudicat, a nemine in hoc saeculo iudicandus, possit, si deprehendatur a fide devius, redargui, et quod ubi maius intenditur periculum, ibi est plenius, et diligentius consulendum, ne pseudoprophetae, aut alii etiam saecularem iurisdictionem habentes, simplicium animas miserabiliter illaqueent, innumerabilesque populos eorum in spiritualibus, aut temporalibus curae, et regimini commissos, secum in perditionem, et damnationis interitum trahant, nec aliquando contingat Nos abominationem desolationis, quae dicta est a Daniele Propheta, in loco sancto videre, cupientes, quantum cum Deo possumus, pro nostro munere Pastorali vulpes vineam Domini demoliri satagentes capere, et lupos ab ovilibus arcere, ne canes muti videamur nequeuntes latrare, et perdamur cum malis agricolis, ac mercenario comparemur.

§ 2. Habita super his cum venerabilibus fratribus nostris S. R. E. Cardinalibus deliberatione matura, de eorum consilio, et unanimi assensu omnes, et singulas excommunicationis, suspensionis, et interdicti, ac privationis, et quasvis alias sententias, censuras, et poenas a quibusvis Romanis Pontificibus Praedecessoribus nostris, aut pro talibus habitis, etiam per eorum literas extravagantes, seu sacris Conciliis ab Ecclesia Dei receptis, vel Sanctorum Patrum decretis, et statutis, aut sacris Canonibus, ac Constitutionibus, et Ordinationibus Apostolicis contra haereticos, aut schismaticos quomodolibet latas, et promulgatas, Apostolica auctoritate approbamus, et innovamus, ac perpetuo observari, et in viridi observantia, si forsan in ea non sint, reponi, et esse debere, necnon quoscumque, qui hactenus a fide Catholica deviasse, aut in aliquam haeresim incidisse, seu schisma incurrisse, aut excitasse, seu commisisse comprehensi, aut confessi, vel convicti fuerint, seu (quod Deus pro sua clementia, et in omnes bonitate avertere dignetur) in posterum deviabunt, seu in haeresim incident, aut schisma incurrent, vel excitabunt, seu committent, et deviasse, seu incidisse, aut incurrisse, vel excitasse, seu commisisse deprehendentur, aut confitebuntur, seu convincentur, cuiuscumque status, gradus, ordinis, conditionis, et praeminentiae existant, etiamsi Episcopali, Archiepiscopali, Patriarchali, Primatiali, aut alia maiori dignitate Ecclesiastica, seu Cardinalatus honore, et Apostolicae Sedis ubivis locorum, tam perpetuae quam temporalis Legationis munere, vel mundana etiam Comitali, Baronali, Marchionali, Ducali, Regia, et Imperiali auctoritate, seu excellentia praefulgeant, et eorum quemlibet sententias, censuras, poenas praedictas incurrere volumus atque decernimus.

§ 3. Et nihilominus considerantes dignum esse, ut qui virtutis amore a malis non abstinent, metu poenarum ab illis deterreantur, et quod Episcopi, Archiepiscopi, Patriarchae, Primates, Cardinales, Legati, Comites, Barones, Marchiones, Duces, Reges, et Imperatores, qui alios docere, et illis bono exemplo, ut in fide Catholica contineantur, esse debent, praevaricando gravius ceteris peccant, cum non solum seipsos perdant, verum etiam alios innumerabiles populos eorum curae, et regimini creditos, seu alias eis subditos, secum in perditionem, et puteum interitus trahant, de similibus consilio, et assensu, hac nostra in perpetuum valitura constitutione, in odium tanti criminis, quo nullum in Ecclesia Dei maius, aut perniciosius esse potest, de Apostolicae potestatis plenitudine sancimus, statuimus, decernimus, et definimus, quod sententiis, censuris, et poenis praedictis in suo robore, et efficacia remanentibus, ac effectum suum sortientibus, omnes, et singuli Episcopi, Archiepiscopi, Patriarchae, Primates, Cardinales, Legati, Comites, Barones, Marchiones, Duces, Reges, et Imperatores, qui hactenus, ut praefertur, deviasse, aut in haeresim incidisse, seu schisma incurrisse, excitasse, vel commisisse deprehensi, aut confessi, vel convicti fuerint, et in posterum deviabunt, aut in haeresim incident, seu schisma incurrent, vel excitabunt, aut committent, et deviasse, seu in haeresim incidisse, vel schisma incurrisse, aut excitasse, seu commisisse deprehendentur, aut confitebuntur, seu convincentur, cum in hoc inexcusabiliores ceteris reddantur, ultra sententias, censuras, et poenas praedictas, sint etiam eo ipso, absque aliquo iuris, aut facti ministerio, suis Ordinibus, et Cathedralibus etiam Metropolitan. Patriarchalibus, et Primatialibus Ecclesiis, ac Cardinalatus honore, et cuiusvis Legationis munere, necnon voce activa, et passiva, omnique auctoritate, ac Monasteriis, beneficiis, et officiis Ecclesiasticis, cum cura, et sine cura, saecularibus, et quorumvis Ordinum regularibus, quae ex quibusvis concessionibus, et dispensationibus Apostolicis in titulum, commendam, et administrationem, aut alias quomodolibet obtinuerint, et in quibus, vel ad quae ius aliquod habuerint, necnon quibusvis fructibus, redditibus, et proventibus annuis super similibus fructibus, redditibus, et proventibus eis reservatis, et assignatis, Comitatibus quoque, Baroniis, Marchionatibus, Ducatibus, Regnis, et Imperio penitus, et in totum, perpetuo privati, et ad illa de cetero inhabiles, et incapaces, habeanturque pro relapsis, et subversis in omnibus, et per omnia, perinde ac si prius haeresim huiusmodi in iudicio publice abiurassent, nec ullo umquam tempore ad eorum pristinum statum, aut Cathedrales, Metropolitanas, Patriarchales, et Primatiales Ecclesias, seu Cardinalatus, vel alium honorem, aut quamvis aliam maiorem, vel minorem dignitatem, seu vocem activam, vel passivam, aut auctoritatem, seu Monasteria, et beneficia, vel Comitatus, Baronias, Marchionatus, Ducatus, Regna, et Imperium restitui, reponi, reintegrari, aut rehabilitari possint, quinimmo saecularis relinquantur arbitrio potestatis animadversione debita puniendi, nisi apparentibus in eis verae poenitentiae indiciis, et condignae poenitentiae fructibus, ex ipsius Sedis benignitate, et clementia in aliquo Monasterio, aut alio Regulari loco ad peragendum perpetuam in pane doloris, et aquae moestitiae poenitentiam retrudendi fuerint. Quodque pro talibus ab omnibus cuiuscumque status, gradus, ordinis, conditionis, et praeeminentiae existentibus, ac quacumque etiam Episcopali, Archiepiscopali, Patriarchali, et Primatiali, aut alia maiori Ecclesiastica dignitate, et etiam Cardinalatus honore, seu mundana, etiam Comitali, Baronali, Marchionali, Ducali, Regia, et Imperiali auctoritate, excellentia pollentibus haberi, tractari, et reputari, et ut tales evitari, omnique humanitatis solatio destitui debeant.

§ 4. Et qui iuspatronatus, aut nominandi personas idoneas ad Cathedrales, etiam Metropolitanas, et Patriarchales, ac Primatiales Ecclesias, seu Monasteria, vel alia beneficia Ecclesiastica per privationem huiusmodi vacantia habere praetenderint, ne illa diutinae vacationis exponantur incommodis, sed de servitute haereticorum erepta personis concedantur idoneis, quae illarum populos in semitas iustitiae fideliter dirigant, teneantur ad Ecclesias, Monasteria, et beneficia huiusmodi alias personas idoneas infra tempus a iure, vel ex eorum concordatis, seu compactatis cum dicta Sede initis statutum, Nobis seu pro tempore existenti Romano Pontifici praesentare, alioquin tempore huiusmodi elapso plena, et libera Ecclesiarum, Monasteriorum, et beneficiorum praedictorum dispositio ad Nos, et Romanum Pontificem praedictum eo ipso pleno iure devolvatur.

§ 5. Et insuper qui ipsos sic deprehensos, aut confessos, vel convictos scienter quomodolibet receptare, vel defendere, aut eis favere, vel credere, seu eorum dogmata dogmatizare praesumpserint, sententiam excommunicationis eo ipso incurrant, efficianturque infames, nec voce, persona, scriptis, vel nuncio, aut procuratore aliquo ad publica, seu privata officia, aut consilia, seu Synodum, vel Concilium generale, vel provinciale, nec conclave Cardinalium, aut aliquam fidelium congregationem, seu electionem alicuius, aut testimonium perhibendum admittantur, nec admitti possint. Sint etiam intestabiles, nec ad haereditatis successionem accedant, nullus praeterea cogatur eis super aliquo negotio respondere. Quod si forsan Iudices extiterint, eorum sententiae nullam obtineant firmitatem, nec aliquae causae ad eorum audientiam deducantur, et si fuerint Advocati, eorum patrocinium nullatenus recipiatur, si vero Tabelliones extiterint, instrumenta confecta per eos nullius sint penitus roboris, vel momenti. Et insuper clerici omnibus, et singulis Ecclesiis, etiam Cathedralibus, Metropolitan. Patriarchalibus, et Primatialibus, ac dignitatibus, Monasteriis, beneficiis, et officiis Ecclesiasticis, etiam, ut praefertur, qualificatis per eos quomodolibet obtentis, et tam ipsi, quam laici, etiam, ut praemittitur qualificati, et dignitatibus praedictis praediti quibuscumque Regnis, Ducatibus, Dominiis, Feudis, et bonis temporalibus per eos possessis privati existant eo ipso, Regnaque, Ducatus, Dominia, Feuda, et bona huiusmodi publicentur, et publica sint, efficianturque iuris, et proprietatis eorum, qui illa primo occupaverint, si in sinceritate fidei, et unitate S. R. E. ac sub nostra, et successorum nostrorum Romanorum Pontificum canonice intrantium obedientia fuerint.

§ 6. Adiicientes quod si ullo umquam tempore apparuerit aliquem Episcopum, etiam pro Archiepiscopo, seu Patriarcha, vel Primate se gerentem, aut praedictae Romanae Ecclesiae Cardinalem, etiam ut praefertur, Legatum, seu etiam Romanum Pontificem ante eius promotionem, vel in Cardinalem, seu Romanum Pontificem assumptionem a fide Catholica deviasse, aut in aliquam haeresim incidisse, promotio, seu assumptio de eo etiam in concordia, et de unanimi omnium Cardinalium assensu facta, nulla, irrita, et inanis existat, nec per susceptionem muneris, consecrationis, aut subsecutam regiminis, et administrationis possessionem, seu quasi, vel ipsius Romani Pontificis inthronizationem, aut adorationem, seu ei praestitam ab omnibus obedientiam, et cuiusvis temporis in praemissis cursum, convaluisse dici, aut convalescere possit, nec pro legitima in aliqua sui parte habeatur, nullamque talibus in Episcopos, seu Archiepiscopos, vel Patriarchas aut Primates promotis, seu in Cardinales, vel Romanum Pontificem assumptis, in spiritualibus, vel temporalibus administrandi facultatem tribuisse, aut tribuere censeatur, sed omnia, et singula per eos quomodolibet dicta, facta, gesta, et administrata, ac inde secuta quaecumque viribus careant, et nullam prorsus firmitatem, nec ius alicui tribuant, sintque ipsi sic promoti, et assumpti, eo ipso absque aliqua desuper facienda declaratione, omni dignitate, loco, honore, titulo, auctoritate, officio, et potestate privati, liceatque omnibus, et singulis sic promotis, et assumptis, si a fide antea non deviassent, nec haeretici fuissent, neque schisma incurrissent, aut excitassent, vel commisissent.

§ 7. Subditis personis, tam clericis saecularibus, et regularibus, quam etiam laicis, necnon Cardinalibus, etiam qui electioni ipsius Pontificis antea a fide devii, aut haeretici, seu schismatici interfuerint, seu alias consenserint, et ei obedientiam praestiterint, eumque adoraverint, ac Castellanis, Praefectis, Capitaneis, et Officialibus etiam Almae Urbis nostrae, et totius Status Ecclesiastici, etiam eisdem sic promotis, vel assumptis homagio, seu iuramento, vel cautione obligatis, et obnoxiis, ab ipsorum sic promotorum, vel assumptorum obedientia, et devotione impune quandocumque cedere, eosque ut magos, ethnicos, publicanos, et haeresiarchas evitare, eisdem subditis personis fidelitati, et obedientiae futurorum Episcoporum, Archiepiscoporum, Patriarcharum, Primatum, Cardinalium, et Romani Pontificis canonice intrantis nihilominus adstrictis remanentibus, et ad maiorem ipsorum sic promotorum, et assumptorum, si eorum regimen, et administrationem continuare voluerint, confusionem, contra eosdem sic promotos, et assumptos, auxilium brachii saecularis implorare, nec propterea ab ipsorum sic promotorum, et assumptorum fidelitate, et obedientia, praemissorum occasione recedentes, tamquam tunicae Domini scissores aliquarum censurarum, seu poenarum ultioni subiaceant.

§ 8. Non obstantibus constitutionibus, et ordinationibus Apostolicis, necnon privilegiis, indultis, et literis Apostolicis eisdem Episcopis, Archiepiscopis, Patriarchis, Primatibus, et Cardinalibus, ac quibusvis aliis sub quibuscumque tenoribus, et formis, ac cum quibusvis clausulis, et decretis, etiam Motu proprio, et ex certa scientia, ac de Apostolicae potestatis plenitudine, seu etiam consistorialiter, aut alias quomodolicet concessis, et etiam iteratis vicibus approbatis, et innovatis, ac etiam in corpore iuris clausis, necnon quibusvis capitulis conclavis, etiam iuramento, aut confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, et per nos ipsos iuratis. Quibus omnibus eorum tenores praesentibus pro expressis, ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat specialiter, et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 9. Ut autem praesentes literae ad omnium quorum interest notitiam deducantur, volumus eas, seu earum transumptum (cui manu notarii publici subscripto, et sigillo alicuius personae in dignitate ecclesiastica constitutae munito, plenam fidem adhiberi debere decernimus) in Basilicae Principis Apostolorum de Urbe, et Cancellariae Apostolicae valuis, atque in acie Campi Florae per aliquos ex cursoribus nostris publicari, et affigi, earumque copiam inibi affixam dimitti, publicationemque affixionem, et copiae affixae dimissionem huiusmodi sufficere, et pro solemni, et legitima haberi, nec aliam publicationem requiri, aut expectari debere.

§ 10. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae approbationis, innovationis, sanctionis, statuti, derogationis, voluntatum, decretorum infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem Omnipotentis Dei, ac beatorum Petri, et Pauli Apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, Anno Incarnationis Dominicae 1559. 15. Kal. Martii, Pontificatus nostri anno 4.

† Ego Paulus Catholicae Ecclesiae Episcopus. SS.


BULLARIUM ROMANUM. TOMUS PRIMUS. ROMAE, Ex Typographia Reverendae Camerae Apostolicae. MDCXXXVIII (1638). SUPERIORUM PERMISSU, pp. 602-604.

CODICIS IURIS CANONICI FONTES. CURA Em.mi PETRI Card. GASPARRI EDITI. VOLUMEN I. CONCILIA GENERALIA – ROMANI PONTIFICES USQUE AD ANNUM 1745. N. 1-364. ROMAE. Typis Polyglottis Vaticanis MCMXXXVI (1936), n. 94, pp. 163-166.

Notae:

(*) Confirmatur haec constitutio a Pio V in eius bulla Inter multiplices.

Fiesta de San Luis Rey de Francia


El 25 de agosto fue la festividad de San Luis, rey de Francia, patrono de la Sociedad Religiosa San Luis Rey de Francia (perdón por la repetición), en cuyas filas tenemos a un gran amigo, el Padre Mauricio Zárate que se encuentra en Vedia, Provincia de Buenos Aires.

En virtud de la festividad de su patrono, en el Blog de nuestros amigos colocaron una entrada alusiva, junto con un fragmento del testamento a sus hijos.

La entrada comienza así


Luis IX nació el 25 de abril de 1214, y a los doce años, a la muerte de su padre, es coronado rey. Hasta 1234, en que es declarado mayor de edad, está bajo la regencia de su madre. En el mismo año contrae matrimonio con Margarita de Provenza. Después de un reinado fecundo, muere en Túnez el 25 de agosto de 1270. La Iglesia celebra su fiesta el 25 de Agosto. Hombre de gran talla espiritual, Luis IX, Rey de Francia, se muestra a la altura del papel que la Providencia le ha señalado, aprovechando las circunstancias históricas que le tocan vivir para llegar a ser santo. Su profunda religiosidad destaca en todo momento, apareciendo a los ojos de la Historia como un asceta que, a través del gobierno de su nación, llega a ser modelo de legisladores cristianos. Padre de su pueblo, y sembrador de paz y de justicia, el reinado de San Luis se tiene, en lo humano, como uno de los más ejemplares y completos de la Historia. La idea de que el gobierno es ante todo un deber de servicio a los súbditos le hacía encaminar todos sus esfuerzos a conseguir la felicidad de éstos, ajustándose siempre a las normas más estrictas de la moral cristiana. Por ello, también en lo sobrenatural, su reinado es digno de admiración.Para leer más, pueden entrar al blog de la Sociedad Religiosa San Luis Rey de Francia haciendo click aquí.

domingo, 23 de agosto de 2009

Europa en peligro

Un video interesante de lo que lo que ocurre en Europa, y el imparable avance del Islam por aquellas tierras, en otrora, católicas...


jueves, 20 de agosto de 2009

Pablo VI - Juan Bautista Montini, un poco mas sobre su persona


El saber de la condición personal del autor ayuda a entender el sentido de su obra; por eso, antes de comprar un libro muchos tenemos en cuenta la biografía y el pensamiento de quien lo escribió. Sus libros, como hijos suyos, llevarán sus rasgos. De la misma manera es básico conocer la vida y la persona de los papas que engendraron la Iglesia del Concilio Vaticano II. De modo que mejor que enredarnos en la prosa de ‘la hermenéutica de la reforma’, o de si el irenismo mundialista es, o no es, fruto espontáneo del Concilio, deberíamos indagar de qué palo son las astillas. Porque es tonto protestar del menú envenenado sin investigar la cocina y al cocinero. Que nuestros pastores no se atrevan a este sensato proceder es, sin duda, porque el duelo les pesa menos que el arrepentimiento. Por eso algunas autoridades denuncian muy honrosos los errores inocultables para descargar de vergüenza a su vanidad y, en contrapartida, escabullirse del deber de rectificar. Aunque vivan en la hipocresía más nauseabunda. (Mt 23, 27)
Veamos, pues, que igual que un texto se descalifica por la perversidad de su autor, por más académica que sea su prosa, la vuelta del revés de la Iglesia no es culpa del siglo ni de los idus de marzo sino, más cierto, lo que podía esperarse del calibre de santidad de sus últimos pontífices. No nos intimide la verdad, que esta situación ya nos la previno Cristo para cuando viéramos «que la abominación de la desolación… se aposentara en el lugar santo.» (Mt 24, 15)
Empecemos, pues, con algunas informaciones sobre Juan Bautista Montini, Pablo VI, que fue cocinero muy principal de este menú reformista de la fe católica.

1) Educación sacerdotal bajo control de su madre.- Se dice que si no estudió en el seminario fue por su débil salud. Pero otros opinan, de acuerdo a la Iglesia de aquel entonces, que influyó más que la familia fuera sospechosa de actividades clandestinas revolucionarias. Por otra parte estaba el interés de la madre, opuesto al rigor docente de aquellos años, en no arriesgar que el seminario cambiase la formación de su hijo, peligro que desaparecía si estudiaba en casa. Su padre era editor de un periódico favorable a la Revolución y al comunismo, bajo el antifaz de militancia cristiano-demócrata. Así, el joven Juan Bautista no se apartó de un clima familiar totalmente contrario al sentir de la Iglesia, si bien la señora Montini y el prelado que le facilitó estudiar fuera del seminario publicitaban su piedad y virtudes cristianas… De ser verdad, sería único caso entre todos los miembros de la familia.

2) Actividades subversivas.- El señor Salvatore Macca,* vecino de Brescia, nos cuenta de los Montini algo que se supone conocería por su fácil acceso a informes y atestados policiales. Este caballero, Gran Cruz de Italia, nos cuenta en el número 380 de la revista ‘Chiessa Viva’, que en la casa del futuro Pablo VI se fabricaban explosivos “con tubos metálicos rellenos de tritol”. La familia Montini había refugiado bajo su techo al partisano comunista, y terrorista, Leonardo Speziale. Éste, años después, contó a los señores Gianfranco Porta y Maurizio Magri que la víctima de su primer atentado fue Ciro Miraglia, el Director de la cárcel de Brescia, cuando el 31 de octubre de 1943 circulaba en bicicleta por la vía Spalti S. Marco. La explosión lo descuartizó a él y a un soldado de 19 años que le acompañaba.
* Presidente Emérito de la Audiencia Territorial de Brescia y Presidente Honorario del Tribunal de Casación.

3) Caso Tondi.- Mons. Juan Bautista Montini, en su puesto de Pro-Secretario de estado, era ya muy activo en misiones subversivas aunque, por supuesto, cuidando no le salpicase ninguna responsabilidad. Para ello se instrumentaba con terceras personas. Así, la elección del joven jesuita Alighiero Tondi para secretario particular. Este cargo le permitía libre acceso a los archivos e informes confidenciales. Por ejemplo, los nombres y destinos de los sacerdotes que Pío XII mandaba a la “Iglesia del silencio”, en la URSS, de lo que el P. Tondi informaba a la policía soviética, que los encontraba y los mandaba a la cárcel, o a Siberia. El paso de Tondi por la Secretaría de Estado fue también decisivo para montar la red de curas comunistas que operarían en Hispanoamérica. No se pudo probar implicación directa de Mons. Montini, pero la firme sospecha obligó a Pío XII a apartarle de la Secretaría de Estado y, “Promoveatur ut moveatur”, nombrarle Arzobispo de Milán con negativa histórica la entrega del capelo cardenalicio que le correspondía a la diócesis. No es verdad que Mons. Montini lo rechazara por humildad.

4) Las puertas de bronce de la Basílica de San Pedro.– En el cuarterón de la Puerta del Bien y del Mal, la figura que corresponde a Pablo VI intencionadamente está de perfil, para mostrar el dorso de la mano izquierda con una estrella de cinco puntas ─pentáculo masónico ─ que poco después fue borrada. (Pero quedan las fotografías.)

5) Monumento en Varese.– En la catedral de Sacro Monte el escultor Floriano Bodini dedicó una estatua a Pablo VI, por encargo de Mons. Pasquale Macchi. Si bien la escultura parece enaltecer al Papa, en realidad exalta a la masonería por los signos masónicos que la adornan, entre ellos una oveja de cinco patas. La estatua fue inaugurada el 24 de mayo de 1986 por el Ministro de Exteriores, señor Giulio Adreotti, y por el Secretario de Estado vaticano, Cardenal Agostino Casaroli, que bendijo el monumento. Tanto Pasquale Bacchi, como Giulio Andreotti y el Cardenal Agostino Casaroli pertenecían a la masonería, según la lista Pecorelli y la anterior de los obispos alemanes.

6) Cementerio familiar.– En Verolavechia, en un pequeño recinto del cementerio rodeado por una tapia de 1m 60 cm, pocos años atrás aumentada a 2m 50cm, se guarda el tumulario de su padre y de su madre. Los símbolos son variados, de identidad masónica y judía. Ninguno netamente cristiano.

7) Exabrupto de Mons. Escrivá.– Alberto Moncada, en “Historia oral del Opus Dei”, en el capítulo I nos dice de su fundador: «En el fondo se desahogó conmigo de su frustración y puso verde a Montini, acusándole de masón y otras lindezas. Estaba muy excitado y previno que todos los que habían cooperado en esa elección [los cardenales que le votaron en el cónclave] se iban a condenar en el infierno.»

8 ) Credo de Pablo VI.- La nueva versión del Credo de Pablo VI en verdad no aporta mejor explicación que la que daban los catecismos. Es un bonito texto cuya intención se anuncia en el título: “Credo del Pueblo de Dios”. Decir “del pueblo de Dios” induce a pensar subliminalmente en el pueblo judío con primacía sobre Cristo. Así tenemos ahora la costumbre de referirnos a los judíos como los hermanos mayores; mayores en edad, mayores en virtud, en derechos, en… Y no son raros los católicos que afirmen que el Antiguo Testamento está sobre el Nuevo, cuando es todo lo contrario: El Nuevo es el que da justificación y sentido al Antiguo. La intención tenía que ser contraria puesto que, si así no hubiera sido, ¿para qué encomendar dos tercios de su redacción a su admirado maestro, y judío converso, Jacques Maritain? Converso a medias que nunca abandonó ni se retractó de su origen judío, o de su militancia y pensamiento comunistas.

9) Asesinato de Aldo Moro.- Podríamos hablar del caso Aldo Moro hasta colmar un copioso libro, pero nos limitaremos a los datos más significativos para el tema de este artículo. El Partido Demócrata Cristiano, del que Moro era líder, restauraba al homónimo que Mussolini proscribiera, probadas sus adherencias doctrinales y fácticas al comunismo y a la masonería. Recordemos, así de paso, que también la DC fue condenada por los papas Pío XI, León XIII, Pío X y Pío IX…
El 9 de mayo de 1978 aparecido ya el Fiat con el cadáver de Moro en el maletero, Monseñor Lefebvre conferenciaba en la Sociedad Teológica de la Universidad de Dublín. De su comentario a la terrible noticia recogemos estas palabras: «La Iglesia fue un baluarte contra los comunistas y, ahora, gracias a Pablo VI (ellos) son sus primeros hijos y, los demás, los repudiados. Aldo Moro era un agente de Moscú (…) al que se le había encargado lograr un compromiso entre los comunistas, el Vaticano y la Democracia Cristiana. Los comunistas en Italia ya están en el poder y eso sólo lo ha hecho posible la perseverante actividad de su agente Aldo Moro y del Papa Pablo VI.»

10) Once disparos.- Aldo Moro fue asesinado con once balazos en el corazón. Uno habría bastado pero fueron once; ni diez ni doce. Y en el corazón. Todo un ritual de signo esotérico. A la misa que ofreció Pablo VI, el 13 de mayo en San Juan de Letrán, extrañamente no acudieron ni la esposa ni los hijos, a pesar de su insistente solicitud. Sólo una representación formal… junto a políticos, autoridades más una nutrida fanfarria de banderas comunistas y del partido democristiano.
Podríamos seguir con Montini-Pablo VI porque este personaje es en la historia de la Iglesia un saco inagotable de sorpresas y tropelías. No obstante, entre sus seguidores y herederos quedan todavía nombres bien destacados en guillotinar la cabeza de la Iglesia, que es Cristo, y merecen también una mínima atención.

El Chacal del Tepeyac

El chacal del Tepeyac, un tal Schulenburg, acaba de abrir el hocico para negar públicamente la existencia real, física e histórica, de Juan Diego, añadiendo que la imagen de la Vírgen Guadalupe fue pintada (no por ángeles, como sí es el caso) por un indio X.
Por otra parte, nosotros los del CAM [Católicos Anti Montinianos] sostenemos que el abad Schulenburg, independientemente de sus mañas atarantantes personales, es un desgraciado viejo luciferiano que quiso acelerar todavía más la pérdida de la Fe Católica entre el pueblo mejicano con este artero ataque contra la auténtica Aparición de la Virgencita del Tepeyac.
Nosotros los del CAM repudiamos su dicho por falso, calumnioso, falto de todo apego a la verdad y realidad históricas, y censuramos enérgicamente al clero apóstata montiniano por no haber salido en masa por todos los medios de difusión a protestar en contra del chacal y exigir su expulsión inmediata del recinto donde, a pesar de todo y de todos, todavía radica la Virgencita del Tepeyac.
¡Muera Montini! ¡Muera Schulenburg! ¡Mueran los Montinianos!
¡Viva Cristo Rey! ¡Viva María Reina!Lic, Wulfrano Ruiz Sainz

Ignacio B. Anzoátegui: Suplica para la Iglesia Militante

Es que perdió su rumbo
la nave de la Iglesia? ¿Es que a porfía
se nos ha puesto a andar de tumbo en tumbo
ebria y alzada la marinería?

¿Qué fue de la pasada
misión de iluminar la mar ignota?
¿Quién le dejó, Señor, así trocada,
su derrota en derrota?

¿Qué viento amotinado
rasgó sus velas y quebró su quilla
y la azotó sobre el acantilado
lejos de Ti, mi Dios y de Tu orilla?

¿Qué capitán, Señor, adormecido,
por culpa y obra de la democracia
le quitó su vigor y su sentido
y la gracia velera de Tu Gracia?

Todavía esperamos que en tu pía
solicitud nos salves del naufragio.
El diablo nos acecha día a día
¡escúchanos, Señor, nuestro sufragio!

¡Y que Santa María,
Nuestra Señora, la Corredentora,
si fuera necesario,
nos tienda nueva vez en esta hora
el Santo salvavidas del Rosario!

Vaticano II: Homosexualidad y pedofilia


A. S. Guimarães ha escrito un texto que podriamos calificar como verdaderamente esclarecedor: Vatican II, Homosexuality and Pedophilia. Aqui, el autor nos explicar porque la Iglesia moderna promueve estos vicios. Para el autor hay dos razones, la primera es que el Concilio Vaticano II introdujo una nueva moral que incorpora el psicologismo y el relativismo.
En segundo lugar, la homosexualidad y la pedofilia se infiltraron en esos altos cargos en la jerarquía católica porque en la actual Ciudad del Vaticano porque castigar a los culpables sería equivalente a perjudicarse gravemente a sí mismos.
Aqui, en Sursum Corda, recomendamos fervientemente este texto. Un libro duro, pero que tenemos que leer.

lunes, 17 de agosto de 2009

Benedicto XVI y los homosexuales

El siguiente texto fue publicado por nuestros amigos del Coetus Fidelium.

El 28 de junio de 2009, el Papa Benedicto XVI envió un cálido mensaje de elogio a Juliusz Paetz, antiguo Arzobispo de Poznan (Polonia), al cumplirse 50º aniversario de su ordenación sacerdotal. ¿Quién es Paetz? ¿Qué hizo para merecer este honor?
Desde el año 2000, Paetz ha sido acusado repetidamente de abuso sexual a sus seminaristas del Seminario de Poznan. Los cargos en su contra se hicieron públicos en febrero de 2002 después de un reportaje en el periódico polaco Rzeczpospolita. Dicho reportaje sostiene que el comportamiento de Paetz fue tan notorio y censurable que el rector del seminario prohibió a Paetz visitarlo.
Cuatro seminaristas hicieron acusaciones formales describiendo los casos en que Paetz presuntamente los indujo a contactos sexuales. En vista del escándalo que estaba sacudiendo a Polonia, 43 intelectuales polacos de Cracovia y Varsovia firmaron una carta pidiéndole al Arzobispo cediera su cargo hasta que la situación fuese clarificada.
El periódico también afirmó que las cartas que describían aquellos cargos contra el Prelado, habían sido enviadas a comienzos del 2000 al secretario privado del Papa, el Obispo Stanislaw Dziwisz – hoy Cardenal de Cracovia – y al Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el Cardenal Joseph Ratzinger – el Papa actual. Aquellas cartas simplemente fueron ignoradas.Como la presión continuó aumentando, se envió a Poznan una comisión vaticana para hacer una investigación al respecto. Más de 40 testigos fueron interrogados en total. Según fuentes no oficiales, la mayoría de ellos confirmó las acusaciones (ver Vatican II, Homosexuality and Pedophilia, pp. 284-285).
Debido a esa investigación y al creciente clamor contra ese escandaloso comportamiento, el Arzobispo Paetz presentó su renuncia a la edad de 67 años. Fue aceptada por Juan Pablo II en marzo de 2002. No obstante, permaneció en la Curia de Poznan participando en muchos eventos públicos.
Bajo el pontificado de Benedicto XVI, el Arzobispo Paetz ha seguido disfrutando de una buena posición. En mayo de 2006 fue mostrado por la televisión saludando al Papa durante su peregrinación a Polonia. En junio de 2007 fue una figura top en la jornada de la juventud en su país. También ha asistido a varias audiencias con el Papa Benedicto en Roma, donde es dueño de un lujoso apartamento. En abril de 2009 – como prelado en condiciones normales – se le vio participando en la celebración de aniversario de la Facultad de Teología en Poznan. (The Tablet, 4 de julio de 2009, p. 31).Pero los cargos contra Paetz incluyen más que abusos sexuales de seminaristas. De hecho, en noviembre de 2008 una comisión parlamentaria polaca fue creada para investigar su pasado después de que la prensa reveló que Juliusz Paetz había actuado como informante para el régimen Comunista mientras trabajaba en el Vaticano entre los años 70 y 80.
Dado este pasado tan turbio, ¿cómo explicar la decisión de Benedicto XVI de honrar a este Prelado? No tengo una explicación precisa, pero el hecho es que el 28 de junio de 2009 le envió a Paetz un mensaje por el 50º aniversario de su ordenación sacerdotal. Su telegrama fue publicado por el semanario de la Arquidiócesis de Poznan Przewodnik Katolicki. En él, Benedicto lo felicita por su “fructífero” y “saludable trabajo por el bien de la Iglesia” que ha realizado en Polonia y en el extranjero.Benedicto también dijo, “guiando vuestro rebaño, disteis un testimonio de fe en la resurrección de Cristo que alejó todo temor.” Además, añadió que “venerando a María como Madre de la Iglesia y Reina de Polonia con un amor de hijo y la piadosa veneración de los santos y beatos de vuestra tierra junto con otros, trabajasteis para el progreso espiritual.” (The Tablet, ibídem).
El P. Pawel Deskur, editor del semanario de la arquidiócesis, confirmó que el Arzobispo Paetz estaba “todavía activo” en la Jerarquía Polaca y que el Prelado ha solicitado personalmente que el telegrama del Papa fuese publicado. La Televisión Católica Polaca (KAI) emitió la Misa solemne en la Catedral de Poznan por la celebración del 50º aniversario de la ordenación de Paetz.
Comentando sobre el mensaje del Papa, el diario de circulación masiva Gazeta Wyborcza señaló que esas apariciones públicas del Arzobispo Paetz ha causado “desagrado entre muchos habitantes locales.” El diario Polska dijo que el “gran respeto” del Papa por el Arzobispo fue “sorprendente en vista de las severas declaraciones de Benedicto XVI sobre el clero que viola el voto de castidad” (The Tablet, 4 de julio de 2009, p. 31).Considero que los lectores tienen el derecho de saber acerca de esta nota de felicitación que hasta ahora no se ha visto en nuestros medios de comunicación.Quizás no sea superfluo recordar aquí que en un reciente documento del Vaticano donde se autoriza a los Obispos a apartar a los sacerdotes escandalosos, se afirma cuidadosamente que aquellas facultades no se aplican en los casos de sacerdotes homosexuales y pedófilos, sino que tales casos deben ser juzgados por la propia Santa Sede.La misma protección ofrecida a los sacerdotes homosexuales y pedófilos parece también aplicable a los Prelados con vicios análogos. Lo menos que se puede decir por dicho procedimiento es que es muy coherente, en efecto…

jueves, 13 de agosto de 2009

Catholic Church inc: la amplia puerta que va al infierno


Si nos ponemos a buscar por Internet encontraremos un sin numero de sectas que andan en busca de almas perdidas. A ellos se refería nuestro Señor cuando hablaba de los ciegos que guían a otros ciegos y que juntos caen un pozo. Estas sectas pseudos-católicas varían en su grado de seriedad. Así tenemos algunas que pretenden revivir una herejía de la Edad Moderna (el jansenismo) desde la teología, mientras que otras son la manifestación (semi-orgánica) de la Iglesia-hágalo-usted-mismo. Quiero mencionar hoy a una en particular: la Catholic Church inc
Con un diseño web muy bonito y profesional, se presentan diciendo que son una comunidad “inclusiva de todos” que promueve la presencia sacramental en la diversidad (¿en la diversidad de qué?). Se trata, según los autores de una comunidad ecuménica (una bolsa de gatos) y que busca, a través de las distintas tradiciones (¿?) cumplir aquello por lo que oró nuestro Señor Jesucristo “que todos sean uno”.
No es difícil encontrar el error vertical que promueve a esta congregación: el universalismo. Si leemos su “credo” vemos que todo se basa en una errónea interpretación del “Amor de Dios”. Para ellos, todas las personas están llamadas por el Espíritu Santo, lo cual desmiente nuestra creencia en la predestinación y lo que, tanto las Sagradas Escrituras revelan y los Santos, unánimes con la Tradición y el Magisterio repiten: no todos se salvan, sólo unos pocos.
Modernistas como sólo ellos pueden ser, leemos la siguiente herejía “the very diversity of humanity reflects the image of God”. ¿Qué tiene que ver Dios con la homosexualidad, con el aborto, con la maldad de los hombres, con las ambiciones mundanas, con el odio y con el Pecado, características estas de la “gran diversidad” de los hombres? El hombre, a quien Dios hizo a su imagen y semejanza, cayó en el Pecado, y su naturaleza herida está inclinada al mal… si Cristo está con “el hombre”, es porque ese hombre está en estado de gracia… pero ¿Quién lo está? Seguramente no aquellos que hacen la religión a su modo, no aquellos que fundan una Iglesia para vivir en su homosexualidad, en su adulterio… no aquellas mujeres que se encaprichan con subir a los altares, llenas de soberbia y a diferencia de las Santa Madre de Dios, repiten con el Demonio “Non serviam!”
En su relativismo, ellos dicen

We are not a Church of liberal-minded or conservative-minded people. Rather
we are a Church of People, people who are willing to be part of making a
difference in their lives and the lives of others.

Lo que quiere decir absolutamente nada. Si esto no es liberalismo ¿Qué es? Porque leemos (para mayor escándalo)

We are not a straight Church, a gay Church, a Church of the young or the
elderly, or of any particular race or ethnicity. We are a Church that recognizes
the extreme privilege we have in each and every person whom we touch and by whom
we are touched.

¡Que manera tan Hermosa de decir que precisamente son una Iglesia en la que pueden convivir en “plena comunión” los homosexuales, los jóvenes y viejos, las personas de diferentes razas y grupos sociales (¿desde cuando ser pobre o ser rico tiene que ver con la fe o la homosexualidad?). Porque esta iglesia, que es una “iglesia del tiempo presente”, muta su dogma (si así se lo puede llamar) a través de las modas y del tiempo… porque su dogma no está claro, porque su dogma no es orgánico. Es justamente su anti-dogma, su desdén de las definiciones lo que la caracteriza y lo que le hace perder identidad cuando mezclan las Sagradas Escrituras con los primeros Siete Concilios, la Declaración de Utrech, etc… son sólo otra manifestación del modernismo, de aquel que es tan progresista que ni puede tener cabida en la Iglesia Conciliar.
Guías ciegos que guian a otros ciegos y que juntos, por la puerta ancha, van directo al camino del infierno, en el que, ni siquiera quieren creer.

Gracias a Dios hay buenos blogs, hay buenas páginas de Internet, hay buenas personas que se esfuerzan por defender la fe y la verdad. Sin lugar a dudas, son ellos a quienes muy bien se refirió León XIII cuando escribió sobre el apostolado de los seglares:Y nadie objete que Jesucristo, conservador y vengador de la Iglesia, no
necesita para nada de la ayuda de los hombres. Porque no por falta de fuerza,
sino por la grandeza de su bondad, quiere Él que también de nuestra parte
pongamos algún trabajo para obtener y alcanzar los frutos de la salvación que Él
nos ha granjeado.
Lo primero que este deber nos exige es profesar abierta y
constantemente la doctrina católica y, en cuanto cada uno pudiere, propagarla...
A la verdad, el cargo de predicar, es decir, de enseñar toca por derecho divino
a los maestros, que el Espíritu Santo puso por obispos para regir a la Iglesia
de Dios [Act. 20,28] y señaladamente al Romano Pontífice, Vicario de Jesucristo,
puesto con suprema potestad al frente de la Iglesia Universal, maestro de la fe
y de las costumbres. Nadie piense, sin embargo, que se prohibe a los
particulares poner alguna industria en este asunto, aquellos particularmente a
quienes dió Dios facilidad de ingenio juntamente con celo de obrar el bien.
Éstos, siempre que la ocasión lo pida, muy bien pueden no precisamente arrogarse
oficio de maestros, sino repartir a los demás lo que ellos han recibido y ser
como un eco de la voz de los maestros. Es más, la cooperación de los
particulares hasta punto tal pareció oportuna y fructuosa a los Padres del
Concilio Vaticano que juzgaron había a todo trance que reclamarla: "Por las
entrañas de Jesucristo suplicamos a todos sus fieles..." [v. 1819]. Por lo demás
acuérdense todos que pueden y deben sembrar la doctrina católica con la
autoridad del ejemplo y predicarla con la constancia en profesarla. Entre los
deberes, por ende, que nos ligan con Dios y con la Iglesia, hay que contar
particularmente éste de que cada uno trabaje y se industrie cuanto pueda en
propagar la verdad cristiana y rechazar los errores.Tenemos así grandes trabajadores, personas que dan su apoyo a estos grupos de la Tradición, qu eno hacen sino apuntalar el edificio que algunos quieren destruir (¡Pero no pueden, porque Dios está con nosotros!). A todos ellos quiero agradecerles, felicitarles y recorarlos en mis oraciones. ellos son verdaderos soldados de Cristo, los contemporáneos cristeros...
Quiero aprovechar para mencionar un blog en particular que actualmente estoy revisando, me refiero a Jorge de la Compasión, quien administra el blog Caballero de la inmaculada, cuya visita recomendamos fervientemente, aquí, desde este humilde lugar que es Sursum Corda.

El Papa Pedro II... de Colombia


Adaptacion al texto de Luís Alberto Miño Rueda ,

Diario El Tiempo 09-04-05 Barbosa (Antioquia):


Tras la muerte de Pío XI, en 1939, Monseñor Antonio Hurtado por 16 años fue un Papa Disidente en la Ciudad de Barbosa, Antioquia, Colombia.

En un osario de la iglesia de la Divina Misericordia, en la entrada de Barbosa, pueblo antioqueño de antiguos cultivadores de caña, yacen los huesos del Papa Pedro II, que durante 16 años repartió bendiciones, sano enfermos, alimento los pobres ,promulgó la palabra de Dios y se convirtió en una leyenda. Su nombre de era Antonio José Hurtado. Había nacido en 1892 y estudiado en el Seminario de Santa Rosa de Osos, pero la muerte de su padre lo obligo a continuar sus estudios secularmente para poder alimentar su numerosa familia, se recibió de Dentista y trabajó como ebanista y joyero en Bogotá.

Antonio regresó a Barbosa en 1923, con 31 años y vinculado a la Iglesia Católica de Holanda, por medio del Padre Irineo Aznar, un español radicado en Bogota que había sido consagrado Obispo en Estados Unidos por el Arzobispo Carmel Carfora, sucesor de Mons. Joseph Rene Villate, desde 1926, año en que el Dr. Antonio José Hurtado abrió su clínica odontológica en la Avenida Principal de Barbosa, hasta el 5 de Agosto de 1929, en que fue consagrado Obispo clandestinamente por Mons. Irineo Aznar y otros Obispos Católicos disidentes, mantuvo en silencio sus ideas religiosas,y en los diez años posteriores, Mons. Hurtado fue formando una pequeña comunidad que convivia en cierta paz con la Iglesia Católica local, pero la enfermedad de Pío XI y luego la muerte del Pontífice en 1939, hizo que la comunidad de los Viejos Católicos de Antioquia lo eligiese Papa con el nombre de Pedro II, en cumplimiento con la profecía de San Malaquías, que anunció que el día que un Papa tuviera ese nombre, seria el fin del papado.

Mons. Hurtado comunico esa elección, a los diarios aun antes que el Vaticano eligiera a Pio XII y el periódico El Bateo de la capital antioqueña publicó el texto y comenzó a difundirse la noticia que Barbosa tenía un Papa.

En la gran casa familiar de los Hurtado, llena de balcones y jardines ,donde también funcionaba la clínica , Monseñor Antonio construyó una bella sala para sus fieles y monto las oficinas del nuevo movimiento disidente, en el cual trabajaban mas de 25 empleados que le colaboraran en sus labores eclesiásticas. Pese a que se enteró de que el cónclave de Roma había nombrado días más tarde como nuevo Papa al Cardenal Eugenio Pacelli, que se llamó Pío XII, Monseñor Hurtado siguió con su obra como Pedro II en Barbosa. "Él manda en Roma y yo aquí, así como en Italia manda Mussolini y en Colombia el Partido Liberal", le dijo al cronista Juan Roca.

En la sala de espera de su consultorio puso las fotos de todos los Papas, mandó a hacer una capilla donde oficiaba misas.

En un lote contiguo mandó a construir un lago donde nadaban peces y en los alrededores había micos y aves. Le gustaba ir allá a hablar con los animales. Tenía además un jardín de infantes gratuito donde les enseñaba inglés a mas de 70 niños y les presentaba películas con un proyector importado.Lo acompañaba un grupo de sacerdotes de su misma iglesia,ordenados de entre las personas mas ilustres del pueblo, Entre sus empleados estaba su sobrina Ana Ofelia Gómez Hurtado, que era portera del Jardín de Infantes y hacía pasar tanto a los pobladores y amigos , como a los que venían desde lejos para conocerlo, pedirle ayuda o un consejo. "Mucha gente lo veía como un hombre santo, un místico,un sanador y se formaban largas filas de campesinos para verlo. Él los recibía y les hablaba durante largas y amorosas palestras. comenta doña Ofelia. Monseñor Antonio sacaba el periódico "El Emmanuel," donde publicaba la doctrina de la iglesia renovada, entre los que se encontraban abolir el divorcio, la confesión auricular, el celibato obligatorio y prohibir la intervención del clero en la política.

El párroco Jesús Antonio Arias y otras autoridades católicas quisieron detenerlo, pero el pueblo enardecido lo protegía, no pudieron encerrarlo en la cárcel y volvió al pueblo a dar misas y repartir hostias. Se vestía con sus trajes de Papa en Navidad y Semana Santa, tiempos en los que repartía panes con forma de peces y hacía las tradicionales procesiones, en medio de una multitud piadosa que lo veneraba."

A los que lo atacaban, él les respondía: 'Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen'", recuerda Ana Ofelia, que en junio de 1939, el padre Arias lo excomulgó a el y su familia desde el púlpito, porque les preguntó a unos niños que estaba catequizando quién es el Papa, y ellos respondieron: "Antonio Hurtado".Pese al castigo, la iglesia paralela seguía funcionando a unas pocas casas de la iglesia romana del padre Arias. Y Pedro II continuaba atendiendo dando comida a los viejos, dulces a los niños y sobres con plata a los más pobres. Pero el padre Arias volvió a atacar cinco años después y lo excomulgó nuevamente al encontrarse un Domingo de Ramos su procesión con la de los seguidores de Pedro II. Después de esas peleas vinieron tiempos más calmados para este Papa, quien hizo las paces con la Iglesia tras irse el padre Arias y hablar con el arzobispo de Antioquia Joaquín García Benítez.Con el paso de los años, en el Vaticano de Barbosa llegaron a estar varios sacerdotes, y muchas monjas , la mayoría vírgenes del pueblo, a las que despedía si decían malas palabras. Con el paso del tiempo,se comenzó a hablar de los milagros que el Papa Pedro II realizaba. En su periódico se escribían los testimonios de aquellas personas curadas de cáncer y de que hacía caminar a niños minusválidos. Por su fama regional, Pedro II atendía desde borrachos, hasta personajes como la poetisa cubana María Dalia Iñiguez, la actriz Libertad Lamarque y el político Alfonso López.Cinco años antes de su muerte mando construir su tumba en el lado mas humilde del cementerio y le dictó su testamento a Cielo, su ama de llaves. En el texto, que fue publicado por Víctor Bustamante, en el libro Noticias de Pedro II, decía que le dejaba la máquina de escribir a Ana Ofelia, el automóvil Packard a un sobrino, su invento para curar el cáncer obtenido de plantas de la región al Instituto Pasteur de París y su silla y anillo al museo de la Ciudad de Barbosa. "A mí me pedía que le leyera el testamento todos los días para verificar que nada le habían cambiado", comenta Elvia. El día vaticinado llegó en 1955. El 14 de mayo, el Papa de Barbosa, de 63 años, murió de diabetes a las 5 de la tarde, luego de volver del ancianato, donde les repartió comida a los viejos. Su cuerpo fue metido en el ataúd de pino vestido con el alba y el solideo en la cabeza. Fue cargado por una multitud y sepultado en una tumba con un ángelito negro. Así terminó el apostolado de Pedro II,Y sus restos descansan en la pequeña fosa de la Divina Misericordia, rodeado de huesos de humildes campesinos.
R. P. Alonso Felipe Cambon.

Desde Boyaca, Colombia.

miércoles, 12 de agosto de 2009

Una reflexión que llevó a la victoria


A fin de poder salir de las discuciones de cabaret que algunos quieren introducir en este Blog, y retomando nuestra función normal, que es servir en lo posible a la Iglesia, difundiendo buenos textos y la sana doctrina, así como la espiritualidad católica, colocamos el siguiente texto (que pueden ver en su entrada original desde aquí) del Padre Esquives de la Compañía de Jesús y María.“Pensarlo dos veces me ayudó a elegir mejor”, “considerarlo con detenimiento me dejó pensar en lo que decidía”, “reflexionarlo con detenimiento y apartado de toda presión me dio la mejor parte”.
Esto con frecuencia sucede en la vida diaria y en nuestros negocios y transacciones económicas; además la reflexión y consideración de lo que debía estudiar para ganarme el sustento el día de mañana, de aquello que iba de acuerdo a mi inclinación, de aquello para lo que soy más hábil, de aquello que es mi vocación, me permitió desarrollarme y hacer mi trabajo con gusto. ¡Que decisión feliz la del que trabaja con gusto porque eligió adecuadamente! Pero si esto vale para las cosas materiales ¡Cómo no decirlo y con mayor certidumbre sobre nuestro último fin de la vida, sobre lo bienes espirituales que nos deben dar la felicidad eterna!
Muchos han sido prudentes y se han tomado tiempo para reflexionar, para pesar el porqué de su vida, para recordar que no han sido creados para esta vida, que ella no es suficiente para llenar su deseo natural de felicidad eterna, que esa felicidad no se puede alcanzar aquí suficientemente sino que deben preparar su futuro en esa vida que no termina. A estos hombres los llamamos santos, porque han aprehendido como allanar el camino, como llegar debidamente a su último fin.Un ejemplo.

San Ignacio de Loyola
Fue un soldado por vocación, entregado en su juventud con todas sus facultades, a las batallas temporales. Pero si bien esa era su inclinación natural, eso era lo que le llenaba espíritu, debía reflexionar todavía sobre aquel fin a que todos debemos llegar. La oportunidad se la dio la Providencia Divina en su oficio de soldado. Una herida en la batalla de Pamplona en el año 1521, peleando contra los franceses, le obligó a quedarse en cama tras una grave herida, en las dos piernas, provocada por la bala de un cañón.
Pasando muchos días en este estado y para evitar el fastidio de la espera pidió libros de caballería, como solía leer, que no encontrándose en casa le obligaron a leer la vida de Nuestro Señor Jesucristo y la vida de los Santos o Flos Sanctorum. La lectura reflexionada sobre estos libros poco a poco fue descubriendo en él y en sus espíritu guerrero y generoso su verdadera vocación.
Sí, debía alistarse en un ejercito que le llevara a la verdadera victoria, que le alcanzara el Cielo.
Y aquellos días de dolor y reflexión le llevaron a tomar la decisión de gloria. Fue un heroe de las batallas de eternidad. Hoy lo veneramos en los altares, porque supo elegir a su capitán, Jesucristo, supo ser soldado fiel y “combatir el buen combate” de la Fe al frente de la caballería ligera que él fundó para el servicio de Dios, la Compañía de Jesús.
¡Feliz reflexión, Feliz determinación, para la Mayor Gloria de Dios, y la salvación de muchas almas! Dios permita que sea este el tiempo de nuestra reflexión y nuestra buena elección, siguiendo estos ejemplos y pensando en el futuro que Dios nos tiene prometido.
¡Ave Maria Purísima!
R.P. Esquives.

Al anonimo persistente

Muchas veces recibo noticias difamantes, casi siempre son de algnas pobres personas que no saben otra cosa más que mentir. Hay personas que tienen necesidad de calumniar, así pueden hacerse conocer.
Recuerdo por ejemplo las cosas que escuché sobre la Compañía de Jesús y María, los insultos a la persona de Monseñor Morello, las cosas que se escribieron del Padre Espina, en Brasil, las mentiras sobre Monseñor Richard Williamson… ¿Qué hacer? ¿Creer a los que se escudan bajo el anonimato o a aquellos que ponen su nombre y luchan por el reino de Dios?
Hoy en día, otro amigo está bajo el fogueo de los enemigos de la Cruz de Cristo: es el Padre Mauricio Zarate, de la Sociedad Religiosa San Luís Rey de Francia. ¿Quiénes lo atacan? Dos sacerdotes cuyo nombre ellos mismos han puesto aquí para comunicación y un obispo que vive dando tumbos entre México, Francia y Argentina.
A estos dos sacerdotes yo los convido a que se comporten como hombres y no como señoritas de cabaret, a que digan, asumiendo las responsabilidades lo que ellos crean convenientes. Si tienen pruebas, a la justicia, y si no hay justicia, que trabajen y en el día del Juicio, Dios recompensará a cada uno.
Al Obispo… al Obispo que se refugia de vez en cuando en Mercedes y del cual si tengo noticias y pruebas… testimonios sobre su sus graves faltas en el ministerio, del cual jamás oímos ni una sola carta pastoral, que vive de escándalos, porque otra cosa no puede hacer, que trató infructuosamente de contactar a Linus II y ponerse bajo su autoridad, a el le exigo que se comporte como un hombre consagrado, tiene bajo sus espaldas un yugo, pero el ha hecho de su episcopado unas hermosas y largas vacaciones, con giras por varios países, viviendo de prestado y ordenando a cuanto se le hacerque.
Por sus frutos los reconocemos… un sacerdote que huyó de la diócesis y se refugió en la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, que de allí se fue entre gallos y medianoche entrando con mentiras a la SRSLRF que le dio de comer y le puso en una capilla, para luego conspirar y llevarse lo que podía y hoy está con ese Obispo.
Hay una Fundación en México, un grupo religioso, con una labor muy pía, pero en la que este obispo tiene parte… Roguemos para que no los contamine.
A los visitantes de Sursum Corda quiere recordarles algo: este es un blog de espiritualidad católica tradicional, de fomento de la Santa Misa. No somos un grupo religioso, no somos de una sociedad religiosa ni de ninguna fraternidad. Somos simplemente católicos. Hacemos propaganda de donde poder encontrar la verdadera misa, así que aquellos que buscan difamar, insultar, agraviar… este no es su lugar.

domingo, 9 de agosto de 2009

Invalidez del Novus Ordo Missae

Una Contestación a William Most por su Defensa del Novus Ordo

Al editor se le pidió que contestara y comentara sobre una serie de artículos escritos por William Most, S.J., en los que defendía al Novus Ordo Missae contra las objeciones. Hemos tomado la libertad de publicar porciones de la contestación en esta edición, ya que muy bien puede servir para contestar las preguntas de muchos que tienen dudas sobre el tema. El Sr. Most, veréis, tiene en sus argumentos por premisa mayor (y la repite muchas veces) la suposición de que la Autoridad Docente de la Iglesia ha decidido que el Novus Ordo es una Misa válida; y como debemos obedecer a la Iglesia, él concluye que debemos aceptar el Novus Ordo. Todos los argumentos que añade después son meramente, por propia admisión, para reforzar lo ya declarado, siendo en sí mismos inconclusos. Obviamente, sus argumentos son bastante fuertes en contra de los pseudo-conservadores que aceptan a Paulo VI y a los obispos heréticos, carentes ellos de toda autoridad. Nosotros, en esta publiación y en otras de nuestro catálogo, hemos demostrado concluyentemente que Montini era inelegible para el Papado debido a sus previas herejías y a la colaboración con gobiernos comunistas. Todo lo que nos resta es refutar los argumentos de apoyo del Sr. Most y, en ello, presentar alguna prueba importante para la invalidez del Novus Ordo.

Las Palabras de Consagración: ¿Qué es lo Esencial?
El Sr. Most arguye que puesto que las palabras “por muchos” se omiten en los relatos de la Última Cena del Evangelio de San Lucas y de la Primer Epístola de San Pablo a los Corintios, y también están ausentes en los escritos sobre la Misa de algunos Padres de la Iglesia, entonces no deben ser esenciales en las palabras de la Consagración (la forma del Sacramento de la Sagrada Eucaristía). Bien, de hecho, ninguno de los Evangelios, Epístolas, o escritos citados por el Sr. Most declaran tener alguna intención de dar las palabras precisas de la Consagración (aunque el hecho de que San Mateo y San Marcos sí tengan las palabras “por muchos”, prueba concluyentemente que Nuestro Señor en realidad las pronunció).
Lo que realmente importa, sin embargo, es la enseñanza de la Iglesia sobre las formas de los Sacramentos. Sencillamente, ella enseña que ambos la materia y la forma de cualquier Sacramento deben significar lo que el Sacramento efectúa. Esta doctrina se explica y se aplica en forma práctica en la Bula del Papa León XIII, Apostolicae Curae (sobre la Invalidez de las órdenes Anglicanas):

“Todos saben que los sacramentos de la Nueva Ley, como señales sensibles y
eficientes de la gracia invisible, deben significar la gracia que efectúan, y
efectuar la gracia que significan. Aunque la significación debe encontrarse en
todo el rito esencial — es decir, en la materia y la forma — aún pertenece
principalmente a la forma... las palabras que hasta recientemente eran
sostenidas comúnmente por los Anglicanos como constityentes de la forma correcta
de la Ordenación de sacerdotes — a saber, ‘Recibid el Espíritu Santo’,
ciertamente no expresan definitvamente, en lo más mínimo, la Sagrada órden del
Sacerdocio, o su gracia y poder... Esa forma, consecuentemente, no puede
considerarse apta o suficiente para el sacramento el cual omite lo que
necesariamente debe de significar”.

En realidad, la cuestión fue resuelta hace mucho cuando la Iglesia definió, en el Decreto a los Jacobitas (citado más adelante) y en el Decreto De Defectibus, que la forma de la Sagrada Eucaristía es la que se da en el Missale Romanum. Concerniente a la forma, dice:

“Pueden surgir defectos con respecto a la forma, si algo falta para
completar las verdaderas palabras de la consagración. Las palabras de la
consagración, que son el principio formativo de este Sacramento, son las
siguientes: ‘Porque esto es Mi Cuerpo,’ y ‘Pues este es el Cáliz de Mi Sangre
del Nuevo y Eterno Testamento: Misterio de Fe: que será derramada por vosotros y
por muchos en remisión de los pecados’. Si se hace alguna omisión o alteración
en la fórmula de la consagración del Cuerpo y la Sangre, misma que envuelve un
cambio en el significado, la consagración es inválida. Una añadidura hecha sin
alterar el significado no invalida la consagración, pero el celebrante comete un
grave pecado”.

Así, omitir la palabra “por” (enim) no envuelve un cambio en el significado, pero este no es el caso con otras palabras, especialmente con “que será derramada por vosotros y por muchos en remisión de los pecados”. Pues estas palabras claramente significan la gracia que se confiere. Al contrario, las palabras, “Pues este es el Cáliz de Mi Sangre”, puestas solas, no significan la administración de la gracia del Sacramento.

“Muchos” vs. “Todos”
Lo que realmente está en cuestión con respecto al Novus Ordo es si el cambio de “por muchos” a “por todos los hombres” involucra o no un cambio del significado. El Sr. Most afirma que no. Argumenta que la palabra griega “polloi”, usada por los evangelistas en los relatos de la Última Cena (que significa “por muchos”), se usa en otras partes de la Escritura para significar “todos los de un gran grupo” (o, “todos que son muchos”, como el Sr. Most traduce); así, traducir “por todos” es en realidad lo mismo que “por muchos”.
Pero, si examinamos el uso actual en el Novus Ordo, veremos “por todos los hombres” en español. No encontraremos “por todos que son muchos”, sino “por todos los hombres”, punto. Ahora, por más que se esfurze la imaginación, no es posible que “por todos los hombres” signifique lo mismo que “por muchos” o aún “por todos que son muchos”. Estas dos últimas frases se refieren a los miembros de un gran y exclusivo grupo; “por todos los hombres” es exclusivo de nadie. “Por todos los hombres” es la traducción española oficial de la iglesia del Vaticano II.
El Catecismo del Concilio de Trento explca por qué se debe usar “por muchos”, i.e., el grupo exclusivo:

“Viendo la eficacia de la Pasión, creemos que el Redentor derramó Su
Sangre
para la salvación de todos los hombres; pero viendo las ventajas que
la
humanidad deriva de su eficacia, vemos, que no están extendidas a la
totalidad,
sino a una gran proporción de la raza humana... Con gran
conveniencia, por
tanto, fue que no se usaron las palabras “por todos”, pues
aquí (en el
Sacramento de la Sagrada Eucaristía) solamente se habla del
fruto de la Pasión,
y a los elegidos únicamente trajo Su Pasión los frutos
de salvación".

Así, los “muchos” son aquellos que realmente reciben el fruto de la Sagrada Eucaristía y la Misa; pues la Misa es la renovación incruenta del Sacrificio de Cristo en el Calvario. (Referimos al lector a leer el artículo, Res Sacramenti, de Patrick Henry Omlor).
Ahora se vuelve más obvio que el “por todos los hombres” no guarda relación con los efectos del Sacramento; no todas las almas de los hombres reciben el fruto de la Pasión. Aquí hay una clara ilustración de otro Sacramento: si un sacerdote dijera al bautizar a un niño, “Bautizo a todos los hombres, en el Nombre del Padre, etc.”, aunque tuviera la intención correcta, ¿sería válido el bautismo? Seguramente que no, y el Sr. Most sería el primero en decirlo. Este punto debería ser claro: en el Novus Ordo, las palabras “por todos los hombres” no expresan a aquellos a quienes la Sagrada Eucaristía efectúa la gracia; así, por este solo defecto, es inválida.

¿Realmente quizo San Pío V decir “a perpetuidad”?
El Sr. Most insiste en su tercer premisa mayor que la Bula papal, Quo Primum, del Papa San Pío V, es mera legislación, y sujeta a los cambios de papas subsecuentes. Debe decirse que, de acuerdo a la definición de la Infalibilidad papal, un papa enseña infaliblemente en materias “que conciernen” la fe o la moral, etc. Ahora, Quo Primum, fue publicada para promulgar a perpetuidad el Misal Romano y el Ordinario de la Misa; y esto para salvaguardar las doctrinas contenidas en la Misa. San Pío V vio que Lutero había destruído la Misa al cambiar las doctrinas en ella contenidas. A fin de perpetuar la validez de la Misa, publicó este decreto perpetuo. Ciertamente, entonces, concierne a la fe, y debe aceptarse como libre de error. Todas las incoherencias del Sr. Most acerca de fórmulas de definción carecen de sentido. Este documento es esencialmente doctrinal, pues el Cánon de la Misa contiene el corazón de la doctrina Católica. Por tanto, este documento de ninguna manera puede compararse a las ordinarias leyes eclesiásticas, tales como las del ayuno, etc. San Pío V dice bien claro que este es un decreto solemne y perpetuo:


“Decretamos bajo pena de Nuestra indignación que nunca en ningún tiempo se
añada, sustraiga, o cambie nada (en el Ordinario de la Misa); esto lo
determinamos y ordenamos a perpetuidad por virtud de esta constitución...
Asimismo determinamos y declaramos que ninguno sea compelido o presionado por
nadie a cambiar este Misal, o que estas letras puedan en tiempo alguno ser
retiradas o restringida su efectividad, sino que siempre pueda mantenerse firme
y fuerte en todo su vigor”.

Si esto no es lo suficientemente solemne para el Sr. Most, el editor no sabe ya qué es.
Entonces, ¿San Pío V realmente quizo decir “a perpetuidad”? Si el lector cree que cuando un Papa habla, es Cristo quien habla a través de él, es obvio que San Pío V habló en serio.

La intención del Sacerdote: Ofrecer Sacrificio
A juicio del editor, la evidencia más concluyente contra del Novus Ordo es su definición oficial:

“La Cena del Señor, o Misa, es una reunión o asamblea sagrada del Pueblo de
Dios, reunidos bajo la presidencia del sacerdote, para celebrar el memorial del
Señor (No. 7, Institution Generalis, c. 2: De Structura Missae)”.

El Sr. Most dice que puede mostrarnos referencias al sacrificio en el Novus Ordo, aunque sean pocas. Pero en el Estudio Crítico del Novus Ordo Missae (presentado por el Cardenal Ottaviani a Paulo VI como protesta contra la Nueva Misa), se pregunta “¿A qué sacrificio se refiere? ¿Quién es el oferente?” Ni una sola respuesta.
Examinemos estas pocas referencias en las “Oraciones Eucarísticas”. En la Oración I (llamado el “canon romano”, porque es la menos herética), hay cerca de media docena de referencias a un tipo de sacrifico. Pero, ¿qué tipo de sacrificio es? ¿Uno de propiciación por los pecados, como la verdadera Misa debe ser? Seguramente que no; no hay ni una sola mención de la remisión de los pecados. En la Oración Eucarística II solamente se encuentra “... te ofrecemos, Padre, este pan de vida, esta copa de salvación”. La Oración Eucarística III suena como un servicio Bautista: la “ofrenda” ya nos ha “reconciliado” con el Padre. Ya ha “hecho nuestras paces” con Dios. ¿Es este un sacrificio de propiciación? No, es una “reunión de salvación” protestante. La Oración Eucarística IV es peor; ahora, el “sacrificio” trae la “salvación a todo el mundo” (a “todos los hombres”).
Si un sacerdote tiene la intención de ofrecer un “memorial” en lugar de un Sacrifico de propiciación, su intención es inválida. En Apostolicae Curae, el Papa León XIII enseñó:

“...si el rito [en este caso, de la Misa y la Sagrada Eucaristía] se cambia,
con la manifiesta intención de introducir otro rito no aprobado por la Iglesia y
de rechazar lo que la Iglesia hace, y lo que por institución de Cristo pertenece
a la naturaleza del Sacramento, es entonces claro que no solamente falta la
intención necesaria al sacramento, sino que la intención es adversa y
destructiva del Sacramento".
Papa Eugenio IV

El Sr. Most declara que el Papa Eugenio IV “ordenó que las palabras ‘pro multis’ se insertaran en las palabras de la consagración”. Él alega que entonces antes debieron de omitirse frecuentemente, y pregunta “¿Acaso abandonó Cristo a su Iglesia, dejando inválidas muchas Misas antes del siglo 15 y el Papa Eugenio?” Este un astuto sofisma. Pues Eugenio IV no ordenó que estas palabras se insertaran en la Misa Católica, sino que publicó estos decretos en unión con el Concilio de Florencia, para los cismáticos griegos y aremnios, y para los Jacobitas. Estos decretos (particularmente para los Jacobitas) demandan que se examine la ortodoxia de los cismáticos en cierto número de cuestiones antes de que se reconcilien con la verdadera Iglesia. De hecho, el Decreto a los Jacobitas definió:

“En la consagración del Cuerpo del Señor se usa esta forma de palabras:
‘Porque esto es Mi Cuerpo’; pero para la Sangre: ‘Pues este es el Cáliz de Mi
Sangre, del Nuevo y Eterno Testamento: Misterio de Fe: que será derramada por
vosotros y por muchos en remisión de los pecados’”.

viernes, 7 de agosto de 2009

Conclavismo: una advertencia desde Australia
He recibido un e-mail de Australia de Devonia Mildenhall del grupo Sede Unity, que busca la unión entre los sedevacantistas. En su e-mail me advirtie sobre un grupo que está impulsando un conclave (¡Otro más!). Desde ya aclaro que no estoy relacionado ni con la "Tesis Siri" ni con ningún conclave

Dear Raul,
I hope you are well.
I have heard that you are corresponding with a person who is pushing the Siri idea of a Pope.
This is dead in the water and has absolutely no credibility. Both he and Pintonello said nothing whilst they were alive except what we are told they said now that they are dead. Be careful as some people have a private agenda.
Will pray for you.
Regards
Devonia Mildenhall

El telefono de la muerte bloqueado

La línea telefónica para explicar cómo realizar abortos ilegales puesta en operación por la organización abortista radical "Women on Waves", fue puesta fuera de servicio gracias a la campaña de miles de defensores de la vida que saturaron tanto la línea como la casilla de voz de la organización.
El número 15 6664 7070, conocido también como el "teléfono de la muerte" da acceso únicamente a una grabación que dice: "Te comunicaste con la línea ‘Aborto más información, menos riesgo’. Nuestro horario de atención es de lunes a jueves de 9 a 15 y de viernes a domingo de 18 a 24. Si querés dejar un mensaje podés hacerlo después de escuchar la señal indicando nombre, número de teléfono y momento en que te podemos devolver la llamada. Aborto, tu decisión".
Sin embargo, apenas suena la señal, una voz indica: "Disculpa, esta casilla está llena en este momento".
Las organizaciones pro vida, que han generado centenares de llamadas para expresar su repudio al "teléfono de la muerte", han solicitado a los pro vida que continúen llamando al número para expresar respetuosamente su rechazo a este servicio que viola las leyes argentinas.

jueves, 6 de agosto de 2009

Blog de Monseñor Julio Aonzo

Tras la publicación de la entrada titulada Cuando habla el rencor, recibí varios comentarios y algunos e-mails. Entre ellos hubo algunos que preguntaban o hacían referencia al obispo Julio Aonzo. Se trata de una de esas figuras dentro del movimiento tradicional del que tanto se hablan, y que muy poco se sabe. Reconozco que traté de investigar sobre él por lo menos desde antes del 2006 (fecha de mi conversión al catolicismo), junto con otros obispos como Franklin Urbina, Merrill Adamson y José R López-Gastón.
Monseñor Julio Aonzo tuvo a bien enviarme un e-mail aclarando algunas cuestiones y ahora lanzó su propio blog: Filadelfia, en el cual publicó una declaración sedevacantista. Desde el 30 de julio no ha vuelto a publicar nada más en su blog, que seguramente, será interesante de seguir.

El católico tradicional

El Catolicismo es Tradición. No es una doctrina inventada por ningún hombre, no fue iniciada por el afán de ninguno, sino por la voluntad misma de Dios, quien se hizo hombre. Cristo habló a sus Apóstoles y estos transmitieron integra su doctrina, y la Santa Iglesia ha sido la transmisora de la Verdad Revelada hasta el día de hoy.
Poco afectan a la Iglesia Católica las defecciones de sus clérigos, aún las defecciones en masa, aún la apostasía generalizada… hubo una época en la que un Antipapa instaló una herejía judaizante, más unos pocos permanecieron fieles y esos pocos llevaron al triunfo la Verdad, la Fe. Aquel antipapa fue Anacleto II y ni el oro, ni sus mercenarios, ni sus cardenales corruptos y herejes pudieron acabar con la Fe de Cristo.
Antes que Anacleto lo mismo ocurrió cuando el justo y fiel San Atanasio fue perseguido. A él debemos la frase “ellos tienen los templos, pero nosotros tenemos la fe”.
El Católico Tradicional es el católico de siempre, aquel que vive en el mundo, pero que no es del mundo. Rompió totalmente con el mundo, se aleja de él y quiere estar con Cristo, permanecer en la gracia. Esa es su guerra, esa es su lucha. ¿De que le sirve al Católico Tradicional el racionalismo absurdo? ¿Para que afanarse en las falsas filosofías? ¿Parta que seguir a los enemigos de la Cruz de Cristo? El Católico Tradicional es tan fiel a la Iglesia que si alguna autoridad le obliga a cambiar de religión se resiste, protesta y denuncia.
¿Es un conservador? Si, porque conserva la doctrina de Cristo, por eso lo odia el progresista que se dice Católico, pero desea acomodar la Doctrina Eterna a las modas de su tiempo. EL Católico Tradicional se sabe pecador y porque es pecador como todos los hombres busca los medios de santificación. Busca a Cristo para unirse a él y ser de él, y para ello solo puede ir a los sacramentos, como el peregrino que está perdido en el desierto y ve un oasis con agua fresca y cristiana. Pero a diferencia de ese viajero, el Católico Tradicional camina siempre hacia el oasis, porque como está en la Tradición conoce el camino que lleva a la Luz, a la Verdad y la Vida, y como está en el camino, peregrina hacia Cristo, quien le da de beber de un Manantial de Agua Viva.

miércoles, 5 de agosto de 2009

Sociedad Sacerdotal Trento: el ataque de los modernistas

El padre Tomas Herrera, encargado en ese momento del area religiosa en el canal 12 (televisa Hermosillo) -año de 1999- organizo un reportaje para atacar a los tradicionalistas de la Sociedad Sacerdotal Trento (ya los los fieles de la parroquia del inmaculado corazon de maria de Hermosillo Sonora, a quienes en forma despectiva les llama carmonistas). El reportero Fernando Moya encargado de elaborar directamente el reportaje recibio instrucciones de Tomas Herrera de basarse para el reportaje en una circular emitida por el Obispo de la Diocesis de Hermosillo Don Jose Ullises Macias plagada de errores e impreciciones, por no decir llanamente mentiras, sin tomar en cuenta a los tradicionalistas de la Sociedad Sacerdotal Trento, cuyos miembros atienden el mencionado Templo. El reportaje paso al aire en el popular programa del canal 12 televisa Hermosillo titulado "Teledicion" que pasaba en ese entonces a mediodia. En un segundo reportaje (ver segundo clip) se le permitio el derecho de replica a los tradicionalistas, pero el reportero solo eligio lo que le convino para as{i alejar a los fieles o posibles fieles de la mencionada Iglesia y de los tradicionalistas. Pero en un tercer video pondremos la replica completa para que quienes lo vean juzquen por si mismos.


martes, 4 de agosto de 2009

Mysterium Fidei


Muchas veces vi esta imagen en sitios de Internet y en estampas referentes a las ordenaciones sacerdotales. Siempre había pensado que se trataba de un cuadro, sin embargo, navegando por Misa Tridentina (sitio web amigo cuya visita recomendamos siempre) descubrí que se trata de un verdadera fotografía, tomada en 1932, que fue reproducida por el pintor Paul Nante. He aquí la declaración del R.P Franz Keiser publicada en Misa Tridentina:
Esta imagen no es un cuadro (en el sentido de composición) sino una
auténtica foto.
Se trata de una gracia que fue acordada a un sacerdote
alemán, el tercer día después de su ordenación sacerdotal, el 29 de agosto de
1932.
Ni el sacerdote que celebraba, ni el hermano que servía la Misa, ni su
hermano que tomó la foto vieron lo que esta muestra de la manera más
maravillosa.
Conozco al sacerdote a quien le fue dada esta gracia y también
las más precisas circunstancias y respondo por su exactitud así como de la
autenticidad del hecho.
Declaración firmada: Franz Keiser,
Pbro.

lunes, 3 de agosto de 2009

Una llamada a la unidad

Una llamada a la unidad


No soy el primero que les escribe, no soy el primero que realiza este llamado. Tal vez mis palabras solo dejen aquí un rastro y sean botadas a la basura al olvido, pero habré hecho algo mas que simplemente criticar sin ninguna propuesta.

Apelo a todos ustedes, a todos los que dicen “Soy Católico por la Gracia de Dios”, a que reflexionemos de nuestro presente y nuestro pasado. El catecismo nos enseña que la Iglesia Católica es una, lo afirma el Credo, lo decimos en cada Misa, lo repetimos, estamos obligados a creerlo… no es una opción, no es una discusión teológica… es tan real como que Cristo resucito al Tercer Día. Hubo una época (yo no la conocí, pero he oído y he leído sobre ella) en la que la Iglesia era Una: Podía ir a cualquier Misa en mi país, y siempre tenia la misma ceremonia, siempre se decían las mismas palabras, las mismas que Cristo había Dicho y que los Apóstoles nos transmitieron, que la Iglesia codifico… la Misa del Párroco era la Misa de San Pío X, de San Francisco, de los sacerdotes que derramaron su sangre durante las recurrentes persecuciones que vivió la Iglesia de Cristo, Iglesia a la cual el juro asistir siempre, nunca fallarle, nunca faltarle… pero a la que advirtió ser perseguida. En esa época, un católico podía recibir en cualquier parroquia la misma doctrina, un niño de Alemania, Arabia, Francia, Argentina y Perú tenia el mismo catecismo que los de Sudáfrica, los de Irlanda, Estados Unidos y Colombia… la Iglesia era Católica, Universal… se extendía mas allá de las fronteras nacionales, porque era (es) el Cuerpo Místico de Cristo.

Pero hoy la cosa es muy diferente… y no me estoy refiriendo a la Doctrina. No estoy hablando de las novedades, de las herejías y de la Apostasía de la Iglesia que nació con el Concilio Vaticano II.
Hablo de nosotros, los “tradicionalistas”, los “Católicos de la Tradición”, los “Católicos fieles a la Iglesia de Cristo”… de aquellos que vivieron el Concilio y se opusieron firmemente a el, de aquellos que vivieron el Concilio y tuvieron esperanzas, pronto defraudadas, hablo de aquellos que eran jóvenes en aquellos años y fueron la primer generación de sacerdotes ordenados por los héroes que dijeron “¡No podemos!

Hablo de nosotros, los católicos que no vivimos el Concilio, que nacimos después… Podemos tener la misma Misa, pero la desunión entre nosotros, entre los Católicos de la Tradición es abismal.
Hay quienes se erigen en defensores de la verdad, ellos dicen "Soy el ultimo obispo verdadero", “fuera de mi capilla no hay salvación”. La Fraternidad San Pío V anatematiza a la San Pío X, los sedevacantistas están divididos, la Fraternidad San Pío X es asaltada por los modernistas de la Iglesia Conciliar que la desean en sus filas, mientras que la desconfianza se generaliza entre los fieles que ven con desconfianza al Superior General. Revistas y publicaciones critican y excomulgan, ciertos fieles se invisten con autoridades solamente reservadas al Sumo Pontífice. Esto no es todo… porque ha habido algunos que han llegado a reclamar el Papado. Los nombres de “Gregorio XVII”, “Clemente XV”, “León XIV”, “Miguel I”, se intercalan con una larga seguidilla de “Pedro II”. Cerca de dos decenas de antipapas existen hoy, y algunos son solamente actividades lúdicas, bromas en las que algunos incaustos caen, no de forma inocente. He sabido de sacerdotes que piden entrar en comunión con estos antipapas para legitimar algún linaje episcopal… porque hasta el episcopado hoy en día es objeto de duda. Los veterocatólicos consagran obispos “para la resistencia católica”, sedevacantistas y tradicionalistas “una cum” tienen en sus linajes a Obispos Duarte-Costa y Thuc… ¿Y que hablar de las discusiones sobre la legitimidad y validez de las consagraciones de Monseñor Méndez?

Algunos convocan a Conclaves para elegir nuevos antipapas, yo en cambio, hago una llamada, solo una más para nuestra unidad. Somos los católicos los que tenemos que poner fin al cisma interno.

Tenemos que recordar que creemos en la comunión de los Santos.

Tenemos que dejar de lado nuestros desacuerdos, nuestro orgullo, nuestras pasiones, nuestras afrentas personales y recordar que todos somos miembros de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que es sobre todo Una, como lo reza el Credo. Ninguno de nosotros tiene autoridad para juzgar, todos los sacerdotes, todos los obispos, todos los religiosos deben ser aceptados a priori como válidos siguiendo los parámetros de la teología sacramental. Solamente un Papa puede hacer eso.

En vez de entristecernos, en vez de insultar o combatir tenemos que alegrarnos por cada vocación tradicional ¿Qué importa que sea del Obispo X, o del Hermano Y? ¿caso no son ellos Católicos Romanos de la Tradición que han rechazado el Concilio Vaticano II? La Sociedad San Pío X, La San Pío V, la CMRI, la SRSLRF, el Coetus… todos tenemos que fijar como una de nuestras metas la unidad de la Tradición. Solo así, unidos podremos derrotar al Modernismo de la Iglesia Conciliar del Vaticano II.

Todos tenemos que luchar y colaborar, y es obligación de los obispos, de los sacerdotes y de los religiosos tener comunión entre ellos. Para esto es menester un programa común que tienda a la unidad:

I. Cesar con la irresponsable consagración de obispos.
II. Evaluar correcta y fielmente los candidatos al sacerdocio, regularizando y normalizando los planes de estudios en los seminarios y otra casas de estudio
III. Los Obispos tienen que aceptar a candidatos competentes, aún cuando estos no sean de sus propias “Sociedades religiosas”, “ordenes” o “fraternidades”.
IV. Unificar litúrgicamente a los sacerdotes y obispos. Las facciones que actualmente usan el Misal de Juan XXIII-bis conviene que pasen a utilizar el de San Pío X, que saben no contiene ningún error, duda, o reserva de ninguna especie.
V. Para la disciplina es menester que los sacerdotes, obispos y religiosos se atengan a las normas de la Iglesia: el Concilio de Trento, el Código de Derecho Canónico de 1917, y las demás tradiciones y reglas que fueron prescriptas hasta la muerte de Pío XII.
VI. Deben evitarse las cuestiones teológicas especulativas que impliquen declaraciones expresas de la Máxima autoridad, que todos los tradicionalistas sabemos ahora dudosa.
VII. Evitar la creación de organismos que impliquen el poder de jurisdicción, cuando actualmente ningún obispo ni sacerdote posee hoy jurisdicción que no sea la supletoria.

Estos siete puntos pueden servir de base para el inicio de las conversaciones y el entendimiento mutuo. Pero todo esto será en vano si no se procede a la unión entre los Católicos fieles a la Tradición.

Solamente unidos en la verdad podremos derrotar al modernismo de la Iglesia Conciliar.

Vuestro en Cristo,
Raúl Miguel.

sábado, 1 de agosto de 2009

Misal en Latín
Presentamos aqui una muy buena edición del Misal Romano tridentino. Esta version la pueden descargar aqui e imprimirla para usarla cada domingo. Este misal esta integramente en Latín y sigue la edición típica de San Pío X.Michele Collin el Antipapa Clemente XV
Hace algún tiempo escribí un articulo en la Wikipedia sobre la Iglesia Renovada de Cristo, una secta cismática creada por el sacerdote francés Michele Collin (Michel-Auguste-Marie Collin), nacido en 1905 y muerto en 1975, quien dijo recibir mensajes celestiales y el Pontificado tras la muerte de Juan XXIII/Roncalli.
Este sacerdote, basado en sus supuestas visones fundo la Comunidad de los Apostoles del Amor Infinito y se nombro superior general en 1935, ese mismo año, un 28 de abril, mientras celebraba una Misa dijo que Jesucristo le había consagrado obispo… las reprimendas de sus superiores no se hicieron esperar, y tras varias censuras, finalmente en 1951 fue reducido al estado secular y la poster excomunión formal del obispo de Nancy.
Pero Michele Collin no podía ser detenido: en 1963 se proclamo Papa e instalo su Pequeño Vaticano en Clemery, así fue como apareció el Primer Antipapa del Siglo XX. Dijo haber sido nombrado por el Cielo para el cargo de Pontífice y adopto el nombre de Clemente XV. El 23 de octubre de 1966, Michele Collin recibiría una nueva consagración episcopal, esta vez de Cyprien Dange, obispo de la Iglesia Católica Liberal.
La comunidad prospero en aquel lugar, se imprimieron folletos y libros y alcanzo a tener cerca de 25.000 fieles y un colegio de 18 cardenales.
Su doctrina no puede considerarse “conservadora”. SI bien rechazaba el Concilio Vaticano II, tienen su propio Misal Modificado, su veneración a al Virgen llego a extremos del endiosamiento y hacia 1970, Clemente XV se hizo publico el interés en los OVNIs, adjudicándoles un rol escatológico… y revelando que eran los extraterrestres quienes le asesoraban en su “Pontificado”.
En 1968 la Iglesia Renovada de Cristo se había fracturado, un grupo, liderado por Jean Gaston Tremblay salio y se radico en Canadá, donde todavía subsisten y se expandieron… la comunidad de Collin fue menguando hasta su muerte, cuando entonces su antiguo cardenal, ahora en Canadá y en el Monasterio de Santa Jovita, se proclamo Papa con el nombre de Gregorio XVII y purifico a la “Iglesia” de las creencias ufológicas del Antipapa Frances.
Según hemos podido averiguar, existe un pequeño grupo de 200 personas que aun mantienen las creencias de Michele Colin… hoy el Petit Vatican es una de las atracciones turísticas de Clemery.

Las doce promesas del Sagrado Corazon de JesusNuestro Señor desea que su sagrado corazón sea honrado y venerado para mayor salud del pueblo cristiano, y por ello hizo estas promesas a Santa Margarita María Alacoque, a quien revelo esta preciosa devoción:


 1. Les daré todas las gracias necesarias a su estado de vida.

 2. Pondré la paz en sus familias.

 3. Bendeciré todas las casas en las que sea expuesto y honrado el cuadro de Mi Corazón.

 4. Los consolaré en todas sus aflicciones.

 5. Seré su amparo durante la vida y especialmente en la hora de la muerte.

 6. Derramaré abundantes bendiciones sobre todas sus empresas.

 7. Los pecadores encontrarán en Mi Corazón una fuente y océano sin límites de misericordia.

 8. Las almas tibias se volverán fervorosas.

 9. Las almas fervorosas se elevarán rápidamente a una gran perfección.

 10. Daré a los sacerdotes el poder de conmover a los corazones más endurecidos.

 11. Los que propaguen esta devoción tendrán sus nombres escritos en Mi Corazón para no ser borrados nunca de El.

 12. Les prometo, en la excesiva misericordia de Mi Corazón, que Mi amor todopoderoso dará a todos los que comulguen en los Primeros Viernes de Nueve Meses Consecutivos, la gracia de la penitencia final; ellos no morirán en Mi desgracia ni sin los sacramentos: Mi Divino Corazón será su refugio seguro en sus últimos momentos